Magister na podstawie KWALIFIKACJI

Magister na podstawie KWALIFIKACJI

 
STUDIA – LICENCJAT / MAGISTER – NA PODSTAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
 
MASZ DOŚWIADCZENIE ? – ZDOBĄDŹ TYTUŁ!

Resort nauki planuje wprowadzenie możliwości podjęcia studiów, zaliczając studentom do 50 proc. zajęć. Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Z tego rozwiązania będą mogły skorzystać osoby, które zdobyły doświadczenie zawodowe i chcą uzupełnić posiadaną wiedzę, kształcąc się w szkole wyższej. Te, które uzyskały świadectwo dojrzałości i pięć lat praktyki po maturze, będą mogły się starać o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w skróconym trybie. Natomiast w przypadku wnioskowania o miejsce na studiach drugiego stopnia wystarczy trzyletnie doświadczenie i tytuł licencjata. /źródło: Gazeta Prawna/

KROK I – postępowanie kwalifikacyjne
 

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE – POTWIERDZENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA!

Celem potwierdzania efektów uczenia się, uzyskanych poza systemem studiów jest:

1)      ułatwienie osobom posiadającym doświadczenie zawodowe dostępu do studiów wyższych, organizowanych w uczelni;

2)      skrócenie czasu odbywanych studiów poprzez zaliczenie określonych przedmiotów/modułów zajęć i przypisanie im odpowiedniej liczby punktów ECTS (bez konieczności uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych planem studiów).

Korzyści dla studentów:

·       możliwość znacznego skrócenia czasu studiów, co zmniejsza również ich koszt,

·       zwolnienie uczestnictwa w pełnym wymiarze zajęć dydaktycznych przewidzianych w planie studiów,

·       uzupełnienie i aktualizacja wiedzy praktycznej,

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1)      osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia

2)      osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia,

3)      osobie posiadającej tytuł magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów.

Kandydat do wniosku wnioskodawca załącza:

1)      świadectwo dojrzałości (odpis lub notarialna kopia);

2)      dyplom ukończenia studiów - w przypadku kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na II stopień studiów (odpis lub notarialna kopia);

3)      kserokopię dowodu osobistego;

4)      4 zdjęcia legitymacyjne;

5)      dokument lub dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

6)      dokumentację pozwalającą ocenić

a.       wiedzę,

b.       umiejętności

c.       kompetencje społeczne

 które zostały nabyte w systemach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego:

·       zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy, umowa o pracę, potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;

·       opinie pracodawcy(ów), rekomendacje;

·       opis stanowiska pracy, zakres obowiązków;

·       certyfikaty, świadectwa i zaświadczenia ukończonych kursów/ szkoleń;

·       zaświadczenie o udziale w wolontariacie bądź innych akcjach społecznych;

·       opis doświadczenia zawodowego

Dokumentacja powinna wskazywać na zbieżność efektów uczenia się z efektami kształcenia i zakresem tematycznym studiów, o skrócenie których ubiega się kandydat. Dokumenty powinny być oryginalne (lub kopie notarialne poświadczone za zgodność oryginałem).


KROK II - studia
 

·       STUDIA I STOPNIA – 18 MIESIĘCY (tryb indywidualny)

·       STUDIA II STOPNIA – 12 MIESIĘCY (tryb indywidualny)

Oferta studiów:

·       Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych

oraz inne kierunki (uczelnie) w zależności od postępowania kwalifikacyjnego.

Postępowanie kwalifikacyjne około 1000 złotych.

Czesne na studiach I stopnia około 9400 złotych, na studiach  II stopnia około 7100 złotych.

Opłata aktywacyjna 400 złotych.
 
Informacje:
mgr Radosław Żurek
tel.: 695 777 559
mgr Grzegorz Sikorski
tel.: 695 777 151
 Copyright OPE 2001 CBR 2013; Kontakt: +48 695 777 415; 0048 44 777 00 16, MAIL
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem