Andragogika (Trener rozwoju kariery zawodowej)

OPIS STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 30 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. CZAS TRWANIA: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).
ZAKRES KSZTAŁCENIA:
Moduł I: 1. Teoretyczne podstawy andragogiki. 2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki. 3. Prawo oświatowe. 4. Psychologia rozwojowa dorosłych. 5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego 6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych. 7. Higiena i emisja głosu.
 Moduł II: 1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga. 2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej. 3. Techniki pracy warsztatowej. 4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych. 5. Praca socjalna z dorosłymi. 6. Trening interpersonalny. 7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 8. Praktyka zawodowa – 30 godz. KOSZT STUDIÓW: 2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.
OPIS STUDIÓW:
Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne, kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych pracowników zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki, które umożliwiają organizowanie sposób profesjonalny przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego. Student uzyskuje uprawnienia nauczania i prowadzenia różnych form kształcenia osób dorosłych Uzyskane kompetencje są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących szkolenia. Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 30 godzin praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego. CZAS TRWANIA: 2 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).
ZAKRES KSZTAŁCENIA:
Moduł I: 1. Teoretyczne podstawy andragogiki. 2. Podstawy wiedzy z zakresu andragogiki. 3. Prawo oświatowe. 4. Psychologia rozwojowa dorosłych. 5. Dydaktyka nauczania dorosłych – style, strategie, i metody uczenia się człowieka dorosłego 6. Diagnoza potrzeb w zakresie edukacji dorosłych. 7. Higiena i emisja głosu.
Moduł II: 1. Metody i techniki pracy trenera-andragoga. 2. Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej. 3. Techniki pracy warsztatowej. 4. Organizacja procesu doskonalenia dorosłych. 5. Praca socjalna z dorosłymi. 6. Trening interpersonalny. 7. Metody kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. 8. Praktyka zawodowa – 30 godz.
KOSZT STUDIÓW: 2400 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna.
 Copyright OPE 2001 - CBR - VARSOVIA; Kontakt: 0048 44 777 00 16                    MAIL
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem