Oferta szkoleń:

Pobierz
(oferta_bezpatnych_szk_rad_pedag_2020.pdf)

Formularz zgloszenia Rady pedagogicznej:

Pobierz
(form_zgl_rada_pedag_bezplatne.pdf)

Bezpłatne szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 
TEMATYKA  RAD  PEDAGOGICZNYCH – PRZEDSZKOLE

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

·       Bezpieczeństwo w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.

·       Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021.

·       Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu.

·       Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności u dzieci w wieku przedszkolnym.

·       Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

·       Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

·       Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

·       Działania wychowawcze przedszkola. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie  norm społecznych.

 TEMATYKA RAD PEDAGOGICZNYCH – SZKOŁA PODSTAWOWA

a/ wynikające z diagnozy potrzeb szkoleniowych:

·       Bezpieczeństwo w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego w dobie pandemii.

·       Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych w roku

·       szkolnym 2020/2021.

·       Nauczanie zdalne, nauczanie hybrydowe w praktyce szkolnej.

·       Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w praktyce szkolnej w edukacji wczesnoszkolnej  oraz w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

·       Rozwijanie myślenia twórczego, samodzielności i kreatywności uczniów szkoły podstawowej.

b/ wynikające z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

·       Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych. 

·       Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

·       Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych.
 Copyright OPE 2001 - CBR - VARSOVIA; Kontakt: 0048 44 777 00 16                    MAIL
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Pomoc & Wsparcie
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem